Azalia 'Mount Saint Helens'
Rhododendron 'Mount Saint Helens'


Data modyfikacji: 27 września 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 lipca 2015 w Arboretum SGGW w Rogowie. Miała wysokość 95 cm.  Do gruntu została posadzona 27 września 2015. Rośnie na wrzosowisku naprzeciw okna od łazienki, niedaleko modrzewia europejskiego 'Horstman Recurved', obok azalii 'Toucan'.